Полузаварени

 

Полу-заварените пластинчати топлообменници са изградени от пластинни касети. Пластинната касета представлява 2 заварени по между си пластини посредством лазерно заваряване.

Предимството на тази конструкция от една страна е завареният канал на пластината и от друга страна, стандартният канал на пластината с уплътнения. Всичко това дава възможност за по-лесен монтаж и по-лесно почистване. На заварената страна има две специално създадени дупки с уплътнения по ъглите, което позволява затягането между двете касети. Така уплътнението е сведена до минимум от към заварената страна.

 

Предимства

  • Лазерно заварени пластини
  • Безопасна експлоатация без течове
  • Високо работно налягане
  • Подходящи за изпарители и кондензатори  
  • Подходящ за амонячни инсталации
  • Минимална зона с уплътнение
  • Малък обем течност