Пластини

 

SONDEX пластини

Пластините на SONDEX са проектирани по такъв начин, че да могат да бъдат използвани в качеството има на лява и дясна пластина. Пластините трябва просто дабъдат обърнати на 180°. Изключение правят пластините - S1, S53 и SF52, които са т. нар. „диагонални“ пластини. При тях левите и десните пластини са различни.

Продуктова гама: S1, S4a, S8a, S14, S20a, S7a, S17, S9a, S19a, S31a, S37, SN51, S52, S22, S21, S47, S64, S41, S42, S62, S86, S110, S43, S65, S100, S130, S152, S220, S113, S81, S121, S188, S251, SF160, SF101, SF 131, SF 229, SF123, SF53, SF25a, SW26, SW40a, SW54, SW59, SW122, SW189,S145, S210, S201.

 

Десни и леви пластини:

При десните пластини потокът се движи от вход 2 към вход 3 или обратно от вход 3 към вход 2.

При левите пластини потокът се движи от вход 1 към вход 4 или обратно от вход 4 към вход 1.

Отворените дупки в ъглите на пластините са обозначени с код. Например: 1234 означава, че всички дупки в ъглите са отворени.

Всяка пластина може да бъде идентифицирана, чрез:

  • конфигурация на уплътненията;
  • кодовото обозначение на пластините;
  • вида на изпълнение (thermal short - TS, thermal long - TL).