Уплътнения

 

Уплътнения за топлообменници

В пластинчатите топлообменници на SONDEX се използват следните видове уплътнения:

  • Уплътнения със залепване;
  • Уплътнения "Sonder Snap";
  • Уплътнения "Sonder Lock" (ново поколение уплътнения);
  • Уплътнения "Hang-on".

Уплътненията са разположени в каналите на пластините. Тяхната задача е да предотвратява смесването на флуидите и изтичането им отвън. Изборът на уплътнение зависи от съчетанието на работните температури, химическата устойчивост и други възможни условия, в които топлообменника следва да работи. Материалът на уплътненията може да бъде Viton, Nitril или EPDM.

 

Предлагаме също и уплътнения за видовете посочени по-долу:

SONDEX
S100 Sonderlock S120 S14A S15 S20 S20A S21 Sonderlock S21A S22 Sonderlosk S30 S35 S37 Sonderlock
S38 Sonderlock S39 S43 S43 Sonderlock S47 Sonderlock A4A S50 S61 S8A S64 Sonderlock S65 S65 Sonderlock
S72 S7A S8 Sonderlock S8A S9A S86 SFD13/SFD22 S100 S121 Sonderlock S130/152 S188