Изцяло заварени

 

Предлагайте по-ниски разходи за закупуване и по-малък печат, като поддържате висока ефективност на топлопреноса.

Малките пространства в пластините при изцяло заварените топлообменници позволява да работят с много близки температурни разлики в сравнение с традиционните кожухотръбни топлообменици. Липсата на уплътнения в напълно заварените топлообменници ги прави подходящи за много тежки приложения в индустрията.

 

Промишлен отрасъл

  • ОВК сектор
  • Нефтохимическа промишленост
  • Химическа промишленост
  • Минна индустрия
  • Хладилна техника
  • Тежката промишленост